Termeni si Conditii

Condiţii Generale pentru utilizarea site-ului www.ehsconsulting.ro

Siteul EHS Consulting este administrat de:

S.C. EHS CONSULTING S.R.L. cu sediul în orașul Iași, Str. Eternitate, nr. 21A, cod poștal 7003041, România, înregistrată în scop de TVA în România CIF: RO34199316, și înregistrată de asemenea în Registrului Comerţului cu numărul J22/381/2015, cu capital social în valoare de 200 RON, integral vărsat (în continuare: „EHS CONSULTING S.R.L.”).

Adresă punct de lucru:

Mun. Iași, Str. Eternitate, Nr. 21A, demisol

Tel. 0724816866

Loc. Iași

Jud. Iași, România

INTRODUCERE

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului www.ehsconsulting.ro de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI

EHS Consulting deţine drepturi complete şi depline asupra titlului de proprietate şi prin aceasta toate drepturile de autor şi cele brevetate. Toate informaţiile sau serviciile conţinute în acest site sunt proprietatea EHS Consulting, care îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fară nici o informare prealabilă.

Întregul conţinut al site-ului www.ehsconsulting.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de EHS Consulting. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fară confirmarea scrisă din partea EHS Consulting.

Accesul si utilizarea paginii https://ehsconsulting.ro sunt gratuite si au scopul de a veni in ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor si rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Informațiile prezente pe EHS Consulting sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa pagina. Conținutul EHS Consulting nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților EHS Consulting.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităţilor, serviciilor şi serviciilor EHS Consulting. EHS Consulting nu va acorda nici o garanţie referitoare la:

– evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
– inexistenţa pe site-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

Astfel, EHS Consulting nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte servicii prin utilizarea site-ului său.

Toate informațiile prezentate pe site cu privire la serviciile Ehs Consulting, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ.

Nimic din conținutul site-ului www.ehsconsulting.ro nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea EHS Consulting în lipsa unor acorduri ulterioare.

EHS Consulting are intenția de îndruma și de a ajuta în implementarea cât mai corectă a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

OBIECTIVUL CONŢINUTULUI SITE-ULUI

Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii actualizate şi exacte.

EHS Consulting nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile prezentate în site este rugată să contacteze EHS Consulting prin unul din mijloacele afişate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, tarifelor şi informaţiilor tehnice sau de altă natură.

Pentru plățile serviciilor contractate prin site se va folosi punctul de vânzare www.2invoice.ro, care va emite documentul contabil și link de plată prin intermediul procesatorului de plăți.

INFORMAŢII PERSONALE

Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informaţii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este necesar pentru oferirea de informații și oferte ale categoriilor de servicii.

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, număr de telefon), adresă de e-mail, tipul de serviciu ce intenţionează a fi contractat, dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor solicitate (domeniul de activitate al firmei, numărul de angajați, etc,)

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor site-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice.

COMUNICAREA CU VIZITATORII SITE-ULUI

Metodele prin care vizitatorii site-ului inițiază contactul cu noi sunt: adresă de e-mail, număr de telefon, formularul prezent pe site.

Această contactare are loc pentru a cere informații despre serviciile noastre, pentru a ne solicita oferte de preț, pentru a ne consulta părerea pe diferite subiecte, pentru a beneficia de serviciile noastre, pentru a facilita procesul de plată.

Inițierea contactului de către d-voastră îl considerăm / reprezintă consimțământul d-voastră pentru a vi se răspunde înapoi, a vi se furniza informațiile, a primi detalii de plata sau orice informație solicitată.

Ulterior desfășurării comunicării inițiale, EHS Consulting S.R.L.  își stabilește ca interes legitim posibilitatea de a vă transmite și comunica informații ulterioare, relevante solicitării d-voastră, fără a avea caracter de newsletter. Aceste informații pot apărea în urma îmbunătățirii serviciilor noastre, lansarea de servicii noi care vin în ajutorul d-voastră sau aspecte care au legătură cu tematica discutată. Comunicarea se va realiza prin intermediul Microsoft Outlook.

INFORMAŢIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Orice persoană care vizitează site-ul www.ehsconsulting.ro şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către EHS Consulting în vederea efectuării de studii de piaţă; transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; soluţionarea de către EHS Consulting a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activităţi întreprinse de EHS Consulting şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

EHS Consulting va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu directivele GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact din site.

— Grăbește-te și prinde oferta —

gratuitate la abonamentul de consultanță SSM/SU pentru luna în curs