🖋️ CERE OFERTA
logo

Formular rapid pentru cerere oferta

🖋️ CERE OFERTA
logo

Formular rapid pentru cerere oferta

1. CINE SUNTEM: 

 1.1. Operăm sub societatea EHS CONSULTING S.R.L., persoană juridică înființată și organizată potrivit dispozițiilor legii române, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J22/381/2015 , având sediul în Iași, Soseaua Nicolina nr. 47, bloc 964B, scara, A, etaj 8, ap. 34 , județul Iași, România, cod de identificare fiscală 34199316.

2. UNDE NE GĂSIȚI: 

3. VA MULTUMIM ! 

3.1. Mulțumim pentru interesul arătat și pentru că apelați la noi!

3.2. Utilizarea Site-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator şi achiziționarea de Produse și Servicii presupun implicit acceptarea tacită şi fără rezerve a acestor Termeni şi Condiții,

3.3. În continuare, vă rugăm să parcurgeți acest document care reglementează Termenii și Condițiile de utilizare a Produselor și Serviciilor pe care le oferim.

4. CONTACT

Pentru întrebări sau clarificări, ne puteți contacta astfel :

5. TERMENI SI DEFINITII:

  • EHS CONSULTING – vânzătorul Produselor și Serviciilor oferite prin intermediul Site-ului, deținătorul Site-ului, precum și autorul tuturor materialelor disponibile pe Site.
  • Site – site-ul aflat la adresa https://www.ehsconsulting.ro/ prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informații privind Produsele și Serviciile oferite / asigurate de către EHS CONSULTING.
  • Utilizator – orice persoană fizică sau persoană juridică care utilizează Site-ul și are acces la orice conținut disponibil pe acesta, cum ar fi articole, materiale foto, materiale video și altele, inclusiv cumpărătorul Produselor și Serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului prin plasarea unei Comenzi.
  • Comandă –   confirmarea prin care Utilizatorul îşi exprimă acordul de a achiziționa unul sau mai multe Produse/ Servicii prin intermediul Site-ului.
  • Produse și Servicii – orice produs sau serviciu oferit Utilizatorului, disponibil prin intermediul Site-ului.
  • Contract – înțelegerea la distanță intervenită între EHS CONSULTING și Utilizator, fără prezența fizică simultană a acestora, încheiată în limba română, cu privire la utilizarea sau achiziționarea Produselor și Serviciilor.
  • Tranzacție – operațiunea de plată efectuată de către Utilizator în urma achiziționării Produselor și Serviciilor, precum și operațiunea de încasare efectuată de către EHS CONSULTING.

7. CONFIDENTIALITATE

EHS CONSULTING va păstra confidențialitatea informațiilor furnizate de către Utilizator. Pentru mai multe detalii Utilizatorul poate accesa Politica de Confidențialitate disponibilă pe Site. 

8. LIMITAREA RASPUNDERII

8.1. EHS CONSULTING nu este si nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, informațiilor publicate sau menținute pe Site care sunt neactualizate sau lipsite de acuratețe, care nu se datorează culpei sale. 

8.2. Prețurile produselor de pe acest Site sunt informative și pot suferi modificări neanunțate. Promoțiile prezentate pe Site sunt valabile în perioada de timp menționată.

8.3. Imaginile prezentate pe Site cu titlu informativ, produsele livrate putând fi diferite de imagini în orice mod, datorita modificării caracteristicilor, ori design-ului fără notificarea prealabila de către EHS CONSULTING.

8.4. EHS CONSULTING își rezerva dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe Site.

8.5. Orice problemă cauzată de Produsele și Serviciile prezentate pe Site se va soluționa pe cale amiabilă  în termen de 30 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către Utilizator.

9. COMUNICARI

Utilizatorul poate contacta Prestatorul la adresa de e-mail: office@ehsconsulting.ro. În cazul în care apreciază necesar, Utilizatorul poate furniza Prestatorului adresa sa de e-mail în vederea primirii de informații cu caracter informativ, oferte, lămuriri  și clarificări cu privire la Produse și Servicii.

10. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră sau caz fortuit. Forța majoră și cazul fortuit includ, dar nu se limitează la, schimbări legislative, accidente, boli, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, greve, embargouri, condiții meteorologice, atacuri cibernetice etc.

11. LEGEA APLICABILA

Prezentul acord este supus legii române. Eventualele litigii apărute între EHS CONSULTING și Utilizator se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente potrivit legii aplicabile.