Situații de urgență

La EHS Consulting, suntem dedicați să oferim servicii complexe și eficiente în domeniul situațiilor de urgență, oferindu-vă suportul necesar pentru a vă pregăti și a face față oricărei situații neprevăzute. 

Serviciile noastre includ: documentație SU, instruiri SU, plan de intervenție SU, simulări în caz de urgență, dotări PSI și scenarii de siguranță la incendiu.

SU Situatii de Urgenta, SU Situatii de Urgenta, EHS Consulting
Întocmim documentația SU în conformitate cu prevederile Legii Nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și ale Ordinului Nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
SU Situatii de Urgenta, SU Situatii de Urgenta, EHS Consulting
SU Situatii de Urgenta, SU Situatii de Urgenta, EHS Consulting
SU Situatii de Urgenta, SU Situatii de Urgenta, EHS Consulting
Scopul instruirilor noastre în domeniul situațiilor de urgență este de a oferi angajaților dumneavoastră abilitățile și cunoștințele necesare pentru a identifica condițiile ce pot provoca un incendiu.
SU Situatii de Urgenta, SU Situatii de Urgenta, EHS Consulting

Conform prevederilor Legii nr. 307/2006 și Ordinului ministerului administrației și internelor nr. 163/2007 planul de intervenție SU este obligatoriu pentru institutii publice, companiile private și  operatorii economici, pentru gestionarea eficienta a unor potentiale situatii de urgenta.

SU Situatii de Urgenta, SU Situatii de Urgenta, EHS Consulting
SU Situatii de Urgenta, SU Situatii de Urgenta, EHS Consulting
SU Situatii de Urgenta, SU Situatii de Urgenta, EHS Consulting
Organizăm exerciții de simulare pentru a testa și a îmbunătăți pregătirea și răspunsul organizației dvs. în cazul diverselor situații de urgență, precum incendiile sau cutremurele.
SU Situatii de Urgenta, SU Situatii de Urgenta, EHS Consulting
Furnizăm o gamă largă de echipamente de stingere a incendiilor, oferind consultanță pentru a vă ajuta să selectați mijloacele de stingere adecvate.
SU Situatii de Urgenta, SU Situatii de Urgenta, EHS Consulting
SU Situatii de Urgenta, SU Situatii de Urgenta, EHS Consulting
SU Situatii de Urgenta, SU Situatii de Urgenta, EHS Consulting
Oferim asistență în elaborarea scenariilor de securitate la incendiu, documente care sintetizează regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin documentația tehnică de proiectare și execuție.

Situatii de Urgenta

📕 Documentatie SU

⚙️ Instruiri

🚨 Plan de Interventie

🚒 Simulari in Caz de Urgenta

🧯 Dotari PSI

🔥 Scenariu de siguranta la foc

SU Situatii de Urgenta

La EHS Consulting, suntem dedicați să oferim servicii complexe și eficiente în domeniul situațiilor de urgență, oferindu-vă suportul necesar pentru a vă pregăti și a face față oricărei situații neprevăzute. Serviciile noastre includ: documentație SU, instruiri SU, plan de intervenție SU, simulări în caz de urgență, dotări PSI și scenarii de siguranță la incendiu.

Documentație SU

Întocmim documentația SU în conformitate cu prevederile Legii Nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și ale Ordinului Nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Aceasta asigură că organizația dvs. îndeplinește toate cerințele legale în materie de prevenire și combatere a incendiilor.

Instruiri SU

Scopul instruirilor noastre în domeniul situațiilor de urgență este de a oferi angajaților dumneavoastră abilitățile și cunoștințele necesare pentru a identifica condițiile ce pot provoca un incendiu, a utiliza corect un stingător, a urma procedurile adecvate în cazul unei situații de urgență și a urma un plan de evacuare eficient.

Plan de Intervenție SU

Oferim asistență în elaborarea planurilor de intervenție în caz de incendiu, documente care constituie o parte esențială a apărării împotriva incendiilor, conform prevederilor Legii nr. 307/2006 și Ordinului ministerului administrației și internelor nr. 163/2007.

Simulări în Caz de Urgență

Organizăm exerciții de simulare pentru a testa și a îmbunătăți pregătirea și răspunsul organizației dvs. în cazul diverselor situații de urgență, precum incendiile sau cutremurele. Aceste simulări sunt o componentă cheie în validarea abilităților și a competențelor în prevenire și protecție.

Dotări PSI

Furnizăm o gamă largă de echipamente de stingere a incendiilor, oferind consultanță pentru a vă ajuta să selectați mijloacele de stingere adecvate. În funcție de nevoile specifice ale companiei dvs., putem livra echipamente din stoc sau la comandă.

Scenariu de Siguranță la Incendiu

Oferim asistență în elaborarea scenariilor de securitate la incendiu, documente care sintetizează regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin documentația tehnică de proiectare și execuție. Aceste scenarii ajută la estimarea condițiilor tehnice ce trebuie asigurate și a acțiunilor ce trebuie întreprinse în caz de incendiu pentru a satisface cerința esențială „securitatea la incendiu”.

SU Situatii de Urgenta

La EHS Consulting, suntem dedicați să vă oferim servicii de înaltă calitate pentru a asigura securitatea și protecția angajaților dvs. în cazul oricărei situații de urgență. Pentru mai multe informații despre serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați.

gratuit SSM/SU prima luna

oferta se aplică pentru toate contractele încheiate în perioada 1-10 ale fiecărei luni