Plan de interventie SU

Planurile de interventie in caz de incendiu sunt documente ce fac parte din organizarea apararii impotriva incendiilor, se intocmesc si sunt depuse de catre reprezentanti ai operatorilor economici/institutiilor, in baza prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si a Ordinului ministerului administratiei si internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

Planul de interventie se intocmeste cu scopul de a asigura desfasurarea in conditii de operativitate si eficienta a actiunilor de raspuns in situatii de urgenta, pentru:

Asigurarea intocmirii si actualizarii planurilor de interventie reprezinta obligatia conducatorilor institutiilor publice si administratorilor operatorilor economici.

Planul de interventie se depune in vederea avizarii, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si se actualizeaza ori de cate ori este cazul, in functie de conditiile reale. Dupa actualizare, acesta se supune reavizarii conform prevederilor procedurii privind avizarea planurilor de interventie.

plan de interventie su

Plan de Interventie SU

Planurile de interventie in caz de incendiu sunt documente ce fac parte din organizarea apararii impotriva incendiilor, se intocmesc si sunt depuse de catre reprezentanti ai operatorilor economici/institutiilor, in baza prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si a Ordinului ministerului administratiei si internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

Planul de interventie se intocmeste cu scopul de a asigura desfasurarea in conditii de operativitate si eficienta a actiunilor de raspuns in situatii de urgenta, pentru:

Asigurarea intocmirii si actualizarii planurilor de interventie reprezinta obligatia conducatorilor institutiilor publice si administratorilor operatorilor economici.

Planul de interventie se depune in vederea avizarii, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si se actualizeaza ori de cate ori este cazul, in functie de conditiile reale. Dupa actualizare, acesta se supune reavizarii conform prevederilor procedurii privind avizarea planurilor de interventie.

🖋️ CERE OFERTA

Sanatate si Securitate in Munca

Situatii de Urgenta

Servicii Conexe

gratuit SSM/SU prima luna

oferta se aplică pentru toate contractele încheiate în perioada 1-10 ale fiecărei luni