1. Ce este Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal?

1.1. Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (în continuare „Politica”) descrie categoriile datelor cu caracter personal pe care EHS CONSULTING le prelucrează, modalitățile și scopurile în care le colectează, precum și drepturile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației EHS CONSULTING cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente noutăți legate de serviciile pe care le oferim și care pot fi de interes pentru dumneavoastră.

1.2. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către EHS CONSULTING numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

2. Cine este Operatorul de date?

Operatorul de date cu caracter personal este societatea EHS CONSULTING S.R.L. („EHS CONSULTING”), persoană juridică înființată și organizată potrivit dispozițiilor legii române, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J22/381/2015 , având sediul în Iași, Soseaua Nicolina nr. 47, bloc 964B, scara, A, etaj 8, ap. 34 , județul Iași, România, cod de identificare fiscală 34199316.

3. Ce date colectează EHS CONSULTING? 

Datele colectate provin direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra informațiilor pe care ni le oferiți. Cu titlu de exemplu, colectăm :

 • Nume, prenume,
 • Date de identificare, adresa de contact, e-mail, număr de telefon;
 • Date despre societatea dvs.: număr de înregistrare în Registrul Comerțului, Cod unic de înregistrare, cont;
 • Date necesare la plasarea unei comenzi: produsul dorit, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, datele cardului bancar etc.

4. În ce scopuri colectează EHS CONSULTING aceste date?

 • Pentru plasare de comenzi;
 • Pentru a vă oferi produsele și serviciile de care aveți nevoie;
 • În scop de marketing, cu consimțământul prealabil;
 • Pentru a îmbunătăți serviciile și produsele pe care vi le oferim;
 • În vederea încheierii și/ sau executării unui contract dintre tine și noi, constând în Termenii și Condițiile disponibile pe site-ul nostru;
 • Pentru a ne conforma legislației; 
 • Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări;

5. În ce temei colectează EHS CONSULTING date?

 • Pentru executarea obligațiilor contractuale reprezentate de Termenele și condițiile EHS CONSULTING;
 • Pentru încheierea sau executarea unui contract/ act juridic la care dumneavoastră sunteți parte;
 • În temeiul consimțământului dumneavoastră.

6. Cât timp stochează EHS CONSULTING datele? 

6.1. Datele pe care dvs. ni le puneți la dispoziție prin alte canale (e-mail, telefon etc.) sunt stocate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor avute în vedere de Produsele/ Serviciile oferite, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea interacțiunii cu EHS CONSULTING. Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare pentru realizarea acestor scopuri ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și (i) nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către EHS CONSULTING și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

6.2. De asemenea, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe Site. Vom înceta prelucrarea datelor la solicitarea dvs. expresă de ștergere a acestora ori de închidere a contului, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

7. Datele dvs. ajung la terți?

7.1. Pentru a îndeplini scopurile indicate în această Politică de confidențialitate poate fi necesar să acordăm acces la datele dvs. personale unor terți precum: furnizori de servicii tehnologice, de contabilitate, juridice, instituțiilor financiare, furnizorilor de servicii logistice și transport, către organele judiciare și de poliție, în cazurile prevăzute de lege.

7.2. Datele dvs. nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care unii dintre furnizorii menționați mai sus sunt situați în teritorii in afara Spațiului Economic European, EHS CONSULTING se va asigura cu privire la nivelul de protecție a datelor dvs. și că transferurile sunt legitime, având la bază fie consimțământul dvs. expres, fie un alt temei legal.

8. Care sunt drepturile dvs.?

8.1. În calitate de persoană vizată potrivit legislației în vigoare, aveți următoarele drepturi:

 1. drept de acces;
 2. dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat);
 3. dreptul de a restricționa prelucrarea;
 4. drept de rectificare;
 5. dreptul la portabilitatea datelor;
 6. dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, în baza Art. 6 (1) e) sau f) din GDPR sau în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, în conformitate cu legislația aplicabilă;
 7. dreptul de a vă retrage consimțământul – sens în care ne puteți contacta în scris la adresa de e-mail: office@ehsconsulting.ro;
 8. dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8.2. Dacă doriți să vă exercitați oricare din drepturile menționate mai sus la punctele a-g, vă rugăm să ne contactați în scris, prin e-mail la adresa office@ehsconsulting.ro;

9. Abonarea la newsletter

În mod ocazional, dacă v-ați abonat la newsletter-ul EHS CONSULTING, vă putem contacta prin e-mail pentru a vă transmite informații relevante despre serviciile noastre, ori pentru a putea evalua și îmbunătăți serviciile pe care le oferim. Vom păstra informațiile pe care le-ați furnizat atâta timp cât aveți nevoie de acces la serviciul solicitat. Dacă ne informați că doriți să anulați o abonare, vă vom elimina din lista noastră de discuții și detaliile dvs. vor fi șterse din înregistrările noastre. Informarea se face prin e-mail la adresa: office@ehsconsulting.ro

10. Modificarea acestei Politici 

Orice schimbări viitoare ale prezentei Politicii vor fi publicate pe site-ul nostru www.ehsconsulting.ro. Așadar, vă rugăm să analizați periodic modificările aduse Politicii noastre de confidențialitate.

gratuit SSM/SU prima luna

oferta se aplică pentru toate contractele încheiate în perioada 1-10 ale fiecărei luni