Medicina muncii

Sunteti angajator si urmeaza sa incadrati in munca persoane noi? In acest caz, nu trebuie sa neglijati faptul ca, inainte de a incepe activitatea, orice salariat trebuie sa fie supus unui control medical obligatoriu.

Potrivit art. 27, alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicat, o persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.
In acest sens, angajatorul are obligatia sa asigure accesul candidatilor/salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii, astfel cum prevede art. 186 din Codul muncii.

Medicul de medicina muncii

Serviciul extern de prevenire si protectie EHS Consulting va ofera urmatoarele servicii medicale:

medicina muncii

Medicina Muncii

Sunteti angajator si urmeaza sa incadrati in munca persoane noi? In acest caz, nu trebuie sa neglijati faptul ca, inainte de a incepe activitatea, orice salariat trebuie sa fie supus unui control medical obligatoriu.

Potrivit art. 27, alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicat, o persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.
In acest sens, angajatorul are obligatia sa asigure accesul candidatilor/salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii, astfel cum prevede art. 186 din Codul muncii.

Medicul de medicina muncii

Medicul de medicina muncii, conform prevederilor legale privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii, asigura controlul medical al salariatilor atat la angajarea in munca, cat si pe durata executarii contractului individual de munca.

Medicul de medicina muncii evalueaza aptitudinea pentru munca in relatie cu starea de sanatate si promoveaza adaptarea muncii la posibilitatile angajatilor.
Conform prevederilor Directivei 89/391/CEE din 1989 art. 5 alin. (1), coroborat cu art. 6 alin. (1) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si art. 175 alin. (1) din Codul muncii, angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea salariatilor, in toate aspectele legate de munca.

Angajatorul este obligat, potrivit prevederilor art. 7 din HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, sa asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii salariatilor.

Serviciul extern de prevenire si protectie EHS Consulting va ofera urmatoarele servicii medicale:

🖋️ CERE OFERTA

Sanatate si Securitate in Munca

Situatii de Urgenta

Servicii Conexe

— Grăbește-te și prinde oferta —

gratuitate la abonamentul de consultanță SSM/SU pentru luna în curs