iscir rsvti

ISCIR-RSVTI

ISCIR este Inspectia de Stat pentru Controlul Recipientelor sub presiune si Instalatiilor de Ridicat, ce se afla in subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.

*Controlul ITM verifica avizele ISCIR pentru echipamentele de lucru si instalatiile din unitate

Conform legislatiei in vigoare si anume, Legii nr. 64/ 2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, domeniile supuse verificarii de catre ISCIR sunt:

1. Instalatii sub presiune, de ridicat clasice si aparate consumatoare de combustibil:

2. Instalatii sub presiune, de ridicat si instalatii din domeniul nuclear:

3. Materialele utilizate la construirea, montarea, exploatarea, verificarea si repararea instalatiilor si echipamentelor:

In conformitate cu Legea nr. 64/ 2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cf. ART. 15 persoanele fizice/ jurice care detin/ utilizeaza/monteaza/repara/comercializeaza instalatii si echipamente din domeniul ISCIR sunt obligate sa asigure un operator autorizat ISCIR si sa le inregistreze la ISCIR impreuna cu o evidenta centralizata, actualizata periodic a acestora si trasmisa ISCIR. In caz contrar, nerespectarea prevederilor ART. 15 din Legea nr. 64/ 2008 constituie contraventie si se sanctioneaza conform ART. 25, alin. (1), lit (d) cu o amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei.

🖋️ CERE OFERTA

Sanatate si Securitate in Munca

Situatii de Urgenta

Servicii Conexe

gratuit SSM/SU prima luna

oferta se aplică pentru toate contractele încheiate în perioada 1-10 ale fiecărei luni